Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί γονείς,

Το Δ.Σ του Συλλόγου συγκαλεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση όλων των μελών του, την 28η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσεων του συλλόγου για το σχολικό έτος 2018-2019

2. Θέρμανση Σχολείου (παροχή φυσικού αερίου)

3. Ασφάλεια Σχολείου

4. Απόκτηση Επιπλέον Διδακτικής Αίθουσας

5. Δανειστική Βιβλιοθήκη

Οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμείτε να συζητήσουμε που αφορά το σχολείο.
Η παρουσία όλων των γονέων στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη.