Επιτυχημένη η Ομιλία με θέμα “Μελέτη στο Σπίτι και Γονεϊκή Εμπλοκή”

Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία της κυρίας Άννας Χήναρη. Αρκετοί γονείς παρακολούθησαν την ομιλία.

Την ευχαριστούμε πολύ.