Εγκατάσταση νέου πίνακα ανακοινώσεων

Εγκαταστάθηκε ο νέος πίνακας ανακοινώσεων δίπλα στην εξωτερική είσοδο του δημοτικού.

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρία Seller Hellas και τον Χαράλαμπο Κουτσούρη για την ευγενική προσφορά του προς το σχολείο μας.